Notulen jaarvergadering OR april 15

Notulen Jaarvergadering d.d. 22-04-2015
Locatie: St Jozefschool, TOP lokaal.
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig Ouderraad: Susan, Sandra, Hans, Wendy T, Marieke, Wendy S en Heidi

 

Opening: Susan heet iedereen welkom.

 

Er zitten nieuwe mensen bij in de ouderraad en we gaan een meer actieve rol spelen. Er zijn nieuwe, frisse, leuke ideeën voor onze kinderen.
Susan Nijenhuis: Voorzitter
Marieke Schieven: Penningmeester
Heidi Klein Holkenborg: secretaris
Wendy Temming; lid( note: Wendy T heeft inmiddels per 1 juni haar functie overgedragen aan Patricia Kl. Gunnewiek, moeder van Dylan groep 3.
Sandra Luesink: lid
Hans Groot Wassink: lid

 

Het financieel overzicht wordt door Hans gepresenteerd. Een van de belangrijkste dingen die naar voren kwam is dat qua kosten de uitgaven voor Sinterklaas vorig jaar vrij hoog waren. Daar wordt voor het volgend jaar beter op gebudgeteerd.

 

Nieuwe werkwijze Ouderraad: we gaan werkgroepjes maken. Zo is er voor Kerst, Sint en Avondvierdaagse per groepje een vast iemand van de ouderraad als aanspreekpunt en die is ook overal van op de hoogte. Ouders kunnen iemand aanschieten van de ouderraad om mee te helpen. Alle hulp is meer dan welkom.

 

Schoolreisjes: Dit jaar willen wij een schoolreisje voor elke klas organiseren. Het is een eenmalig gebeuren om te kijken hoe dit bevalt. Vanuit de ouders in de zaal kwamen nog wel en paar reacties o.a. de vraag wie er behoefte had aan een schoolreisje, ouders of kind? We hebben ook gezegd dat dit een pilotjaar is. Dat we naderhand een enquete de deur uitdoen, deze gaan evalueren en dan gaan bekijken of er behoefte is aan een schoolreisje en hoe we dit in de toekomst misschien vaker of anders kunnen doen.

 

Nieuwe ideeën: Wij willen dit jaar de ideeënbus introduceren. Ouders mogen in die bus (die in de hal komt te staan) hun ideeën in doen met activiteiten die wij voor de kinderen kunnen organiseren, zoals bijv. een pannekoekendag. Aan het begin van volgend schooljaar gaan we kijken wel ideeën er zijn en maken dan een activiteitenplan voor dat jaar op, zodat ouders weten wat er komen gaat. De ActiviteitenKalender zal vroeg in het nieuwe schooljaar worden gecommuniceerd.

 

Verhoging ouderbijdrage: doordat alles duurder wordt en wij meer willen doen voor de kinderen zijn we genoodzaakt om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen van € 12,50 naar € 17,50. Als Ouderraad zullen wij een verzoek indienen bij de MR, met daarbij een uiteenzetting waarom wij de ouderbijdrage willen/moeten verhogen.

 

Splitsen van ouderbijdrage en introductie schoolreisjespot. De kosten voor het schoolreisje zal voor groep 1 en 2 gratis zijn, voor groep 3 en 4 rond de €10,- per kind komen en voor de kinderen van groep 5,6 en 7 rond de € 30,- per kind. Het plan is dat we dit apart van de ouderbijdrage willen incasseren (ouderbijdrage is vrijwillig). Aan de hand van de evaluatie NA de schoolreisjes komen we met een definitief voorstel voor wat betreft de schoolreisjes en stellen we daarin ook een max aan de bedragen. Het valt dus nooit hoger uit dan de genoemde bedragen. Omdat een schoolreisje ver voor de datum moet worden gereserveerd, zijn er al kosten gemaakt voor daadwerkelijk ook maar één kind weg kan. Daarom zullen wij in dit eerste jaar, het Pilotjaar 2015 alles zo goed mogelijk evalueren en controleren voor de toekomst.

 

Vragen aan ouderraad: eventueel een eigen email adres zodat alle post voor ouderraad gelijk daar naar toe gaat. Antwoord: dat kan op dit moment niet, omdat het Parnassys dit voor nu nog niet kan, volgens Teun. Dus wil je iets sturen aan de OR, dan moet dat nu nog via school of direct via een privéadres van een van de ouderraadleden.

 

Mededelingen Teun: * Inspectie is geweest, ging over het schoolklimaat en het belangrijkste wat daarin naar voren kwam was dat de omgang met de leerlingen- en de communicatie met ouders goed was.
* Continuerooster, er zijn 7 reacties op de mail geweest van de ouders over de tijden en die zijn
allemaal beantwoord.
* Volgend jaar wordt er bekeken hoe ze het met de rapporten gaan doen, of 2 of 3 keer per jaar
want de tijd tussen de rapporten is vrij lang.

 

Medelingen BSO de Knuffel/Raymond Meekes:

Door invoering van het continuerooster is er meer tijd voor de kinderen. Die willen ze ook goed gaan benutten door bv workshops te organiseren zoals fotografie door Linda, creatief bezig zijn, tennis clinique i.s.m. tennisvereniging, etc.
RKZVC geeft vanaf volgend jaar ook ‘s middags voetbaltraining.
Ook komen er extra dagdelen bij van 14.00 uur – 16.30 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur
Woensdagmiddag gaan ze dan ook open.

 

Medelingen SAR/MR Wilma:
Doordat er leden aftreden (Wilma Hummelink en Sandra Luesink) zijn ze op zoek naar nieuwe leden. Mensen kunnen zich daarvoor opgeven.
Continuerooster, er is gekozen voor een 5 dagen model, dus 5 gelijke schooldagen van 08.30 tot 14.00 uur
Fusieplannen
Krimp van het aantal leerlingen is flink merkbaar.
Incidentenregistratie

 

Medelingen Klaarovercommissie door Sandra te Plate
Ze zoeken nog steeds meer ouders die willen klaaroveren. Er hebben zich maar een paar nieuwe ouders aangemeld, maar dat is echt veel te weinig. Ouders: meldt u aub aan, de roosters krijgen we zo niet rond om de kinderen veilig te kunnen overzetten.
Er komen markeringspalen bij de school voor het oversteken.
Er zijn verkeershesjes te koop voor de fietsers.

 

Overige mededelingen vanuit de zaal:
Bij elk thema op school wordt de school mooi versierd. Nu zoeken ze nog ouders die willen helpen bij het versieren van de school bij elk thema. Dus lijkt het je wat, geef je op. Dit kan o.a bij Marijke Domhof.

Als afsluiting van de avond hebben Pauline Westendorp en collega van GGD Noord- en Oost- Gelderland een bijeenkomst gegeven over Mediawijsheid.
Het was een mooie, leerzame eye opener, vol met tips hoe je als ouder je kind kan begeleiden en in al deze grenzeloze mogelijkheden, toch de grenzen kan aangeven, zodat je kind veilig het internet kan ontdekken.

Signaleren en communiceren is het toverwoord, hebben we geleerd.

 

Susan bedankt alle mensen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.

Einde: 22.30 uur

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent