Lima-nieuwsbrief


 

Krimp in de regio: uitdagingen voor het onderwijs in de toekomst

Het onderwijs in de Achterhoek staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Minder leerlingen, lege klaslokalen en kleinere scholen en onderwijsstichtingen. Als gevolg zal er minder geld van de overheid komen en neemt de werkgelegenheid af. Met de conferentie “Krimp, samen staan we sterk”, die Stichting Lima op 14 maart samen met KPC Groep heeft georganiseerd, is het startsein gegeven om de problemen aan te geven en na te denken over duurzame oplossingen om de krimp het hoofd te bieden, zodat ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de regio kan worden gegeven. ‘De problematiek van krimp heeft zich nog niet eerder op zo’n grote schaal voorgedaan. Dit waait niet over, dit is de uitdaging waar we nu voor staan’, aldus Arno Lentfert, algemeen directeur Stichting Lima en initiatiefnemer voor de conferentie.

Het onderwijs in de Achterhoek krijgt de komende jaren heel wat te verduren. Op dit moment zijn er bijna 200 basisscholen van een gemiddelde grootte in de Achterhoek. In 2020 zal dit aantal substantieel minder zijn en blijven er mogelijk alleen kleine scholen over. De consequenties zijn: leegstand van honderden klaslokalen,  minder budget, lagere vergoeding van het rijk en gemeente en een afname van de werkgelegenheid. En behalve een afnemend aantal scholen, heeft de krimp ook gevolgen voor de spreiding van scholen van een bepaalde denominatie en de positionering van schoolbesturen.

Urgentie is hoog
Hoe kan deze regio zich hier tegen wapenen? Om een antwoord op deze vraag te vinden, heeft Stichting Lima op 14 maart jl. de conferentie “Krimp, samen staan we sterk” georganiseerd. Aan deze conferentie namen naast leerkrachten en directeuren van Stichting LIMA ook een afvaardiging van de gemeente Oost Gelre, bestuurders van onderwijsorganisaties uit de regio en andere belanghebbende partijen deel. Al deze partijen beseffen dat het onderwerp “krimp” nu prioriteit moet krijgen. Het doel van de conferentie was vooral om de betrokken partijen te laten beseffen dat de krimp op de agenda moet komen en dat gezamenlijk de schouders eronder gezet moeten worden en dat er vaart gemaakt moet worden met het formuleren van uitgangspunten en ambities.

Kwaliteit staat voorop
Gedurende de conferentie werd duidelijk dat voor alle betrokkenen onderwijskwaliteit bovenaan staat. Hierdoor zal het wel steeds moeilijker worden om de bestaande spreiding van scholen van een bepaalde denominatie te garanderen en het huidig aantal scholen te handhaven. Burgemeester Heijman begon zijn betoog met het feitdat ook de gemeente Oost Gelre de dans niet zal ontspringen.
Ook bij ons heeft de krimp geleidelijk ingezet. Het is goed om het er nu samen over te hebben. De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Daar is geen pasklare oplossing voor te geven, dat vraagt om maatwerk.

 

Tijd voor actie
Een van de sprekers, Leo Niessen, ervaringsdeskundige en
voorzitter van de themagroep onderwijs Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling maakte op de conferentie duidelijk dat de cijfers er niet om liegen. Wil je kwaliteit van het onderwijs vooropstellen, ook in 2020, dan is het zaak om nu al orde op zaken te stellen. Dat betekent wel dat je discussies voert met onder andere de ouders van nu, over kinderen die er nog niet zijn. Die ouders zijn dan al gauw geneigd te zeggen: wacht maar met die oplossingen tot onze kinderen van school zijn. Afwachten is echter funest. Nu al moeten de uitgangspunten over de minimale schoolgrootte, het maximaal aantal samen te voegen groepen en de financieringen geformuleerd worden, om straks ad hoc beslissingen te voorkomen.

Veelzijdig onderwijs
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat vanaf nu actief nagedacht zal moeten worden over investeringen in kwaliteit en over innovatieve en creatieve oplossingen wat betreft financi
ën, personeel en huisvesting om ook in 2020 onderwijs van hoogwaardige kwaliteit te kunnen blijven bieden. Ook werden enkele ingrediënten benoemd die ervoor moeten zorgen dat het onderwijs in de toekomst van hoogwaardige kwaliteit blijft. Frans Stieber, algemeen directeur Reflexis Openbaar Onderwijs, meldde dat slagvaardige besturen noodzakelijk zijn. Verder gaf hij aan dat ook in de toekomst het uitgangspunt moet zijn dat scholen kunnen bieden wat ouders willen. Het onderwijsaanbod moet veelzijdig blijven. Scholen moeten een onderscheidend aanbod bieden en zich gaan profileren, zodat ouders keuzemogelijkheden hebben. Stieber vindt het sowieso van belang om ouders nauw bij de school te betrekken. Scholen moeten vraaggestuurd werken, ze moeten kunnen bieden wat ouders wensen. Dat is nog geen vanzelfsprekende gedachte voor het onderwijs, maar die kant moeten we wel op. Werken aan een goede relatie met ouders en de omgeving is daarbij een vereiste.

Wederzijds begrip
De aanwezige directeuren en leerkrachten gaven aan dat krimp in de Achterhoek zeker impact heeft op het onderwijs en consequenties zal hebben voor het aantal scholen en de werkgelegenheid. Ook vonden deze participanten dat het niet langer verantwoord is om de kop in het zand te steken. Ze vonden het initiatief van de conferentie, als start om na te denken over duurzame oplossingen, zeker zinvol.
Maar dit betekent niet dat het een gemakkelijke opgave wordt aldus een van de directeuren; de betrokkenheid op de scholen is groot, het gaat ongetwijfeld pijn doen’

Opbrengsten
De conferentie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen: de deelnemers zijn nu veel meer overtuigd van het feit dat de krimp urgent is en de aanpak niet meer een of twee jaar vooruit geschoven kan worden. Ook hebben de discussies geleid tot begrip en draagvlak van alle betrokkenen over de consequenties van krimp voor het onderwijs. Schoolbesturen en gemeentes zitten nu veel meer op
één lijn als het gaat om het zoeken naar oplossingen die leiden tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de toekomst.

Communicatie
Al met al betekent het dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, waar we u als ouders – en ook toekomstige ouders - van op de hoogte willen houden, maar ook bij willen betrekken. Stichting Lima hoopt, door u regelmatig te informeren via nieuwsbrieven of de website, maar ook door met u in gesprek te gaan of door Twitter “stichtinglima”, dat u begrijpt voor welke keuzes wij staan. Er is geen weg terug, krimp is een feit.

 

Arno Lentfert

Algemeen directeur Stichting Lima

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent