besturenfusie weer een stapje dichterbij

 

NIEUWS VOORTGANG FUSIEPROCES SCHOOLSTICHTINGEN REFLEXIS, ESSENTIUS EN LIMA

 

Ruim een half jaar lang zijn er verkennende fusiegesprekken tussen basisschoolorganisaties Reflexis, Essentius en LIMAgevoerd.Een traject met als werktitel ‘Onderscheidend Onderwijs Ontwerpen’. Nauwere samenwerking tussen de scholen lijkt onontkoombaar gezien de snel teruglopende leerlingenaantallen in de regio. Bestuurders van de drie stichtingen spraken elkaar bijna wekelijks, werkgroepen werkten maandelijks diverse thema’s uit om nader tot elkaar te komen. Afgevaardigden van de Raden van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden ondersteunden al dit werk. Met succes. De zogeheten diagnosefase is begin juli afgesloten, in oktober start de ontwerpfase, het nader uitwerken van alles wat komt kijken bij het samengaan.

 

Alvorens verder te gaan is een intentieverklaring opgesteld. Een acht pagina’s tellend document waarin alle bevindingen, motivaties, spelregels, afspraken en uitgangspunten voor vervolggesprekken officieel vastgelegd zijn. Een belangrijke stap in het proces, dat kan uitmonden in een daadwerkelijke fusie van de drie schoolstichtingen op 1 januari 2016.

 

Dinsdagavond 30 september 2014 zetten algemeen directeuren/ bestuurders en voorzitters van de Raden van Toezicht/Toezichthoudend Bestuur van zowel Reflexis, Essentius als LIMA hun handtekening onder de intentieverklaring. Ze waren daarvoor samen gekomen bij het Koetshuis van De Radstake in Heelweg. Ook de resonansgroep GMR was uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Meer informatie terug te vinden op de website: www.onderscheidendonderwijsontwerpen.nl

 

Teun Wassink

Deze site doorzoeken

Contact

St. Jozefschool
Dorpsstraat 66
7136 LN  Zieuwent
0544-351577
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter: @JozefZieuwent